Ponedjeljak, 13 Septembra, 2021
Velika Kladuša 26° C Clear Sky
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
13. Septembra. 2012., Zanimljivosti
NA DANAÅ NJI DAN: Počela operacija “Sana ’95”

Nakon temejlnih priprema operacija “SANA 95” započela je 13. septembra 1995. godine, tačno u 6 sati. Već u 6 sati i 30 minuta, snage Armije Rebublike BiH probile su neprijateljsku linija odbrane na nekoliko mjesta. Iza ponoći, tačnije u 1 sat i 10 minuta, jedinice 502. viteÅ¡ke brdske brigade uÅ¡le su u Bosanski Petrovac, a nastavak dana iskoriÅ¡ten je za čišćenje terena i likvidiranje i zarobljavanje razbijenih neprijateljskih snaga srpskog agresora. 

U Bosanskom Petrovcu zaplijenjene su velike količine naoružanja, municije, artiljerijskih oruđa, materijalno-tehničkih sredstava, ratne tehnike i opreme.

 Početak borbe

Nakon kraćeg odmora, 16. septembra 1995. godine, preneseno je nareÄ‘enje komandanta Petog korpusa, generala Atifa Dudakovića, da se forsiranim marÅ¡om krene prema Ključu. Jedinice su motornim vozilima u marÅ¡evskoj koloni upućene ka Ključu. Prema tom gradu krenuli su i pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspjeÅ¡ne borbe na prvcu Begova Glava – Veliki Ljutoč – Dubovsko – Vrtoče – Bosanski Petrovac.Pripadnici 510. oslobodilačke brigade na čijem je čelu bio komandant Amir Avdić, pjeÅ¡ačili su punih 11 sati i preÅ¡li blizu 40 kilometara, sve vrijeme vodeći borbu sa neprijateljem.
Dolaskom u Krnjušu, ova jedinica obezbjeđivala je lijevo krilo, čime je omugućeno napredovanje 517. slavne brdske brigade prema Sankom Mostu, a 510. slavna i 501. slavna brdska brigada krenule su prema Ključu. Nakon žestokih borbi na Laništu, u Velagićima i u Pudinom Hanu oko 21.00 sat jedinice 501. i 510. brdske brigade pobjedonosno ulaze u Ključ. Vremena za slavlje nije bilo, već narednog dana u ranim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada u borbenom poretku kreće ka Sanskom Mostu. U donjim Ramićima razbijena je četnička Zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja, a nakon njihovog oslobođenja na red je došlo i Vrhpolje.
Kljucko- Sanski borci pobjedonosno su se vraćali u svoj zavicaj. Sanski Most je bio tu, tik pred njima. Svjesni snage jedinica Petog korpusa Armije BIH četnici su rejonu Sanskog Mosta organizovali odsudnu odbranu. Nešto prije doalska snaga Armije Republike BiH, u rejon Vrhpolja agresorske snage uspjele su minirati most u Vrhpolju i time usporiti napredovanje jedinica Petog korpusa.

Sastanak krajiÅ¡kih generala – Dudakovića i Alagića

Vrijeme do osloboÄ‘enja Sanskog Mosta počelo se mjeriti minutama. Naime, usiljenim marÅ¡om iz srednje Bosne preko Drvara stizala je već legendarna 17. viteÅ¡ka krajiÅ¡ka brigada iz sastava Sedmog korpusa Armije BIH. Približavao se trenutak fizičkog spajanja dva najslavnija korpusa Armije BiH – Petog i Sedmog – dvojice legendarnih krajiÅ¡kih komandanata i generala, ATIFA DUDAKOVIĆA I MEHMEDA ALAGIĆA. 19. septembra 1995. godine, komandant Sedmog korpusa Armije BIH, general Alagić izdao je nareÄ‘enje za marÅ¡ u pravcu Bosanskog Petrovca, 17. viteÅ¡koj krajiÅ¡koj brigadi pod komandom majora Sakiba Forića. Formirana je kolona od 125 motornih vozila i krenula pravcem Travnik – Novi Tavnik – Bugojno – Kupres – Livno – Bos.Grahovo – Bos. Petrovac.
I pored izvjesnih zadržavanja kolone ispred Kupresa i Drvara jedinica je u Bos.Petrovac stigla u 23.00 sata 20. seÅ¡tembra 1995. godine. HVO se suprostavljao odluci generala Alagića da preko teritorija pod njihovom komandom uputi svoju jedinicu za Bosansku Krajinu. Bilo je i prietnji da će kolona biti izložena topničkoj vatri. Komandant Sedmog korpusa bio je čvrst u svojoj odluci. Smotru jedinice izvrÅ¡io je 20. septembra 1995. godine u Bos. Petrovcu komandant Petog korpusa Armije BIH general Atif Dudaković. Smotra je izvrÅ¡ena u 12 sati, a raport je predao komandant 17. viteÅ¡ke krajiÅ¡ke brigade, major Sakib Forić. Nakon smotre jedinice ove brigade upućene su u rejon razmjeÅ¡taja. Nakon teÅ¡kih borbi sa neprijateljskom vojskom i osloboÄ‘enja Bos.Petrovca i Ključa, osjetio se zamor kod  boraca AR BiH. Komandant Sedmog korpusa Alagić, izdao je naredbu da kompletna 77. divizija izvrÅ¡i pripreme za prebacivanje svojih snaga u Bos. Krajinu. TakoÄ‘er, izdana je naredba za pripremu 308. brigade, a potom je traženo od komandanta Armije RBiH, generala Delića, da se na pravac Bos.Krajine upute i dijelovi snaga iz ostalih korpusa Armije RBiH. Dijelovi iz ostalih korpusa Armije RBiH po dolasku u Bos. Krajinu, potčinjavaju se Sedmom i Petom korpusu (Prvi, Drugi, Treći, ÄŒetvrti korpus). Gardijska brigada i jedinice “Crni Labudovi”, koje su bile pod neposrednom komandom Generalstaba Armije RBIH. U zavrÅ¡nim pripremama za operaciju “Sana 95”, general Alagić je bio jedan od članova tima, koji su usaglaÅ¡avali borbena sadejstva sa dijelovima Hrvatske vojske i HVO.
Period od 18.09. do 10.10. 1995. godine, karakterističan je po tome da su četnicke snage svim raspoloživim ljudstvom uz angažiranje artiljerije i oklopno-mehaniziranih snaga pokuÅ¡avali sve vrijeme zaustaviti nadiranje jedinica Armije RBIH.Zajedničkim dejstvima, jedinice 502. viteÅ¡ke brdske brigade, Prve Gardijske i 510. oslobodilačke su 9. 10. 1995. godine, žestoko udarile pravcem Banjići – Smajino Brdo – Donji Dabar – Sanski Most. Napadna djelovanja odvijala su se prema planu i agresorska vojska je bila prinuÄ‘ena na povlačenje, a jedinice Armije RBiH  pristupile su zavrÅ¡nim fazama osloboÄ‘enja grada i gonjenja neprijatelja, čije su se snage povlačile u neredu. U Pilipovićima je doÅ¡lo do fizičkog spoja 502. viteÅ¡ke brdske brigade i Prve Gardijske brigade Generalstaba Armije RBIH, i ove dvije jedinice zajedno silovito kreću ka Sanskom Mostu.Veliki udio u ovom napredovanju snaga ARBiH, dali su artiljerci Petog korpusa.

Ulazak u Sanski Most

Bjezeći od Armije BiH koja je nadirala prema Sanskom Mostu, četnici su minirali most na rijeci Sani između Tomine i Vrhpolja kako bi ih tako zaustavili u silovitom napredovanju. To im nije uspjelo.
Neprekidno vodeći borbe, uveče 9. oktobra 1995. godine, oko 23,30 sati, dijelovi 502. viteške brdske brigade i BVP-a Petog korpusa prešli su most na rijeci Sani i ušli u centar grada. Neprijatelj je jos pružao žestok otpor iz gradske pošte, međutim ne dugo. Neposredno nakon oslobođenja grada, sa drugih pravaca, vodeći neprekidne borbe , pristižu i drugi dijelovi jedinica iz sastava Petog i Sedmog korpusa Armije RBIH.

Obavještajni podaci govorili su da su stvorene izvanredni preduslovi za oslobađanje Bosanskog Novog, Prijedora, Bosanske Gradiške, Bosanske Kostajnice i Banja Luke. Dejtonski mirovni sporazum spasio je agresorske snage od konačnog poraza.

ZADNJE VIJESTI IZ Zanimljivosti

Nastavljanjem korištenja ove stranice slažete se sa korištenjem Kolačića u svrhe rada stranice. više informacija

Mi i naši partneri upotrebljavamo kolačiće ili identifikatore uređaja u svrhe kao što su prikazivanje prilagođenih oglasa, mjerenje prometa i odabira naših posjetitelja te prilagođavanje sadržaja vama. Kliknite na dugme kako biste pristali na ove postupke i zadržali korisničko iskustvo koje je prilagođeno vama. Svoje odabire možete u svakom trenutku promijeniti putem povratka na ovu web stranicu.

Zatvori prozor