Velikokladuško Porodilište prestalo sa radom
4. Juni. 2017. u 19:34

Od 01. juna ove godine, nakon 59 godina rada i preko 38.000,00 poroda, Porodilište u okviru Doma zdravlja Velika Kladuša prestalo je sa radom, odnosno porodi se više ne obavljaju u Porodilištu, koje je bilo sastavni dio Službe za zdravstvenu zaštitu žena.

Iz Doma zdravlja navode da prestankom rada Porodilišta ne ugrožavaju se niti zdravstvena zaštita trudnica, niti prava radnika, već da se radi o usklađivanju sa zakonom iz 2010 godine kojim je predviđeno da se porodi u ovom slučaju obavljaju u Kantonalnoj bolnici.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena će i dalje raditi, u kojoj će babice i dalje uredno raditi, te će trudnice moći uredno voditi trudnoću do onog momenta kada se procijeni da se nastavak trudnoće ili porod mora obaviti u Kantonalnoj bolnici.

Više vijesti o Domu zdravlja Velika Kladuša:

( VKportal.BA )