Pogledajte spisak svih poreznih dužnika u FBiH
19. Septembar. 2012. u 22:47

Neke stvari napokon su se počele pomjerati s mrtve tačke. Naime, Porezna uprava FBiH na svojoj internet stranici objavila spisak dužnika, čija su dugovanja po osnovu  direktnih poreza i doprinosa na dan 30. juni ove godine iznosila više miliona maraka.

KOMPLETAN SPISAK DUŽNIKA POGLEDAJTE OVDJE

Opšte poznata činjenica, ponavljanja u medijima u više navrata, je da Porezna uprava FBiH podatke o dugovanjima nije mogla objavljivati. Oni su se smatrali poreznom tajnom sve do donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

Nakon što je pomenuti Zakon stupio na snagu u martu 2012. godine propisana je mogućnost davanja podataka o dospjelom, a neplaćenom dugu na zahtjev sredstava javnog informisanja.

 

VEZAN TEKST: Selimovići samo u “Pivari” i “Klasu” dužni 15 miliona KM

 

Iz Porezne uprave napomenuli su da se podaci o dugovanjima po osnovu direktnih poreza i doprinosa dati u tabelarnom pregledu na dan 30. juni svakodnevno mijenjaju, što znači da su neki porezni obveznici-dužnici u međuvremenu djelimično ili u cjelosti izmirili dužne obaveze, ali nakon navedenog roka.

 

Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH na listi najvećih dužnika prednjače propale firme u vlasništvu Muje i Hilme Selimovića. Između ostalih, samo “Klas” zaključno sa 30. junom ove godine duguje čak 4.731.072,81 marku, a “Sarajevska pivara” 2.206.723,71 KM.

Osim toga, te dvije kompanije u vlasništvu Selimovića za PDV duguju blizu osam miliona KM Upravi za indirektno oporezivanje, što znači da dvije nekada uspješne kompanije duguju ukupno 15 miliona KM!

 

Zbog velikog broja poreznih obveznika i promjenjivosti podataka Porezna uprava će ubuduće podatke o stanju duga objavljivati kvartalno putem web-stranice.

(Posjećeno 1 puta, 1 današnjih posjeta)
( )