Petak, Novembar 22, 2019
Velika Kladuša
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
17. Septembar. 2019., Velika Kladuša
Anarhizam u Općini Velika Kladuša

Zadnjih dana u Općini Velika Kladuša se ponovo atakuje na zakone i institucije ove zemlje. Krše se pravila i zakoni, krše se prava obaveze i narušava pravni sistem.

Nažalost, to organi gonjenja u ovoj zemlji još uvijek ne mogu prepoznati. Općinski načelnik Fikret Abdić ovih dana prekraja Općinu Velika Kladuša po svojoj mjeri, sam donosi odluke, proglašava nevažećim odluke Općinskog vijeća, smjenjuje državne službenike, druge imenuje i uz to potpuno ignorirajući naloge i zabrane upravnog inspektora, Sindikat i druge organe i institucije.

Naime, Općinski načelnik je isključivo samostalno, iako nije mogao bez sudjelovanja Sindikata, donio Pravilnik o unutraš¡njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Samostalno, iako nije mogao jer nije nadležan, donio Odluku o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša. Ovu odluku moglo je donijeti isključivo Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša.

Međutim, Općinski načelnik ne samo da je donio svoju Odluku, već je i poništio Odluku Općinskog vijeća. Iako je Kantonalni upravni inspektor naložio da se takva odluka stavi van snage, Općinski načelnik je, ne obazirući se na institucije i zakone ove države, ipak na osnovu takvih nezakonitih akata donio rješenja o rasporedu uposlenih u općinskoj administraciji.

Raspored je izvršen tako da su poslušni službenici i namještenici nagrađeni funkcijama i položajima na kojima nikako po zakonu ne mogu biti. S druge strane, oni koji su se usprotivili kršenju zakona i prava stranka, nezakonito su kažnjeni degradacijom na niže pozicionirana radna mjesta.

Takva postavljenja službenika i namještenika na radna mjesta koja su niže pozicioniran u odnosu na radna mjesta na kojima su službenici i namještenici zatečeni suprotna su članu 30. Zakona o državnoj službi, osim u slučaju da su službenici ocijenjeni ocjenom „ne zadovoljava“. Također, ovim članom je zabranjeno i postavljanje zatečenih državnih službenika i namještenika na više pozicionirana radna mjesta, ukoliko nisu ocjenjeni visokim ocjenama o radu.

Kako u Općini Velika Kladuša, Općinski načelnik, kako je preuzeo funkciju općinskog načelnika nije vršio ocjenjivanje rada državnih službenika i namještenika, tj. više od tri godine, iako je zakonska obaveza ocjenjivanje svake godine, isti nije mogao vršiti postavljanje državnih službenika i namještenika niti na više, niti na niže pozicionirana radna mjesta.

Takvo postupanje kažnjivo je po Zakonu o državnoj službi, kaznom i do 2.000,00 KM. Isto tolika je zaprijećena kazna u slučaju da se ne postupi po rješenju inspektora. Sve su to kazne koje će, u konačnici snositi građani ove općine, jer se iste plaćaju iz Budžeta Općine.

Dokle će građani općine Velika Kladuša biti kažnjenici pogrešne politike i trpjeti posljedice neznanja i bezobzirnosti Općinskog načelnika, ostaje da vidimo. Odnosno, ostaje da trpimo i plaćamo ili protiv toga dignemo glas kako se to već stoljećima radi u slobodnim i modernim demokratijama svijeta. Međutim, da li su građani općine Velika Kladuša dozreli da odvažno i mudro ponesu zastavu demokratije i njome zamašu i zaprijete demokratskim i zakonskim sredstvima kad god demokratske i ustavne vrijednosti ove zemlje budu ugrožene, ili nisu. Odgovor znaju jedino oni sami.

No ipak, u ovoj građanskoj tišini, institucije ove zemlje nemaju prava da šute, jer su plaćeni da urlaju na svaku samovolju, svaku oholost i ugrožavanje pravila pod kojima živimo i radimo. Da svaku nezakonitu i protuustavnu akciju sprječavaju, gone i kažnjavaju.

Zato, pozivamo Općinsko vijeće da se jasno izjasni o napadu kojeg je Općinski načelnik izvršio na Općinsko vijeće samovoljno ukidajući odluke tog tijela.

Pozivamo kantonalnog upravnog inspektora, jer je to njegova zakonska obaveza, da izvrši kontrolu postavljenja državnih službenika i namještenika u Općini Velika Kladuša koja su izvršena suprotno Zakonu o državnoj službi. Inspektor je dužan da u skladu sa članom 92. Zakona o državnoj službi utvrdi da li je učinjena povreda člana 30. istog zakona i da shodno utvrđenoj sankciji izrekne odgovarajuću mjeru.

Pozivamo i druge institucije da u skladu sa svojim nadležnostima spriječe ovakvo nezakonito i neodgovorno djelovanje izvršne vlasti u Općini Velika Kladuša koje se direktno reflektira na Budžet i na prava građana općine Velika Kladuša.

Konačno, pozivamo i Općinskog načelnika da razmisli da li je vrijeme da se povinuje i provodi ustave i zakone ove zemlje i da, ne obazirući se na tromost institucija, počne i sam biti nositelj prava i pravde, jer je to njegova obaveza kao općinskog načelnika.

Pozivamo i saradnike Općinskog načelnika da razmisle da li je pomaganje i saradnja u kršenju ustava i zakona ove zemlje dobar izbor i pravi put kojim žele koračati.

S tim u vezi, želimo ih podsjetiti da je svako ugrožavanje radničkog i građanskog prava, a koje se otvoreno čini u službama Općine Velika Kladuša, protuustavan i protuzakonit čin.


PRESS SLUŽBA

OO SDP BiH VELIKA KLADUÅ A

ZADNJE VIJESTI IZ Velika Kladuša